Estetisk tandvård Göteborg

Är du inte helt nöjd med dina tänders utseende?
Du kanske önskar få ljusare tänder?
Tycker du inte om gliporna mellan tänderna?
Tycker du att en tand står ut för mycket i tandbågen?

Oavsett hur litet eller stort behovet är förstår vi på Estetikcenter hur en liten skillnad i
bettet kan vara något som man stör sig på och därmed kanske drar sig för att le.

På Estetikcenter tar vi oss tiden att lyssna på dina önskemål. Vårat första besök är alltid kostnadsfritt och här lägger vi ner tiden på att höra vad du skulle vilja förändra med ditt leende.

Vi är en av fåtal tandläkare som utför estetisk tandvård med Digital Smile Design och har genomgått utbildning för det. Digital Smile Design innebär att vi analyserar hela ditt ansikte inför en behandling. Ditt leende är framförallt en del av en helhet som.

Vi har genomgått utbildning för preparationsfria porslinsfasader samt använder oss av nyare tekniker för lagning av tänder.